tui Việt Trì Lê Quý Đôn chính hiệu đây.Ai có nhu cầu giao lưu thì pm nha_Can say good bye
yahoo:nothingisimpossible_forme