Quy Ðịnh Của Diễn Ðàn - Diễn Đàn Liên Minh Huyền Thoại

Quy Định Diễn Ðàn

Việc đăng ký vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí.
Trước khi đăng ký tất cả đều phải đồng ý với những quy định sau:

  • Tất cả bài viết, chúng tôi khuyến cáo nên viết bằng tiếng Việt đầy đủ .
  • Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy nội dung bài gởi chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào.
Powered by vBulletin Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc.