Conversation Between TheGodDelusion and duylinh91

1 Tin nhắn khách thăm

  1. bạn ơi mình dùng nick ayotomato mail đăng nhập là trung_skater89@yahoo.com, mình đang dùng bình thường tự nhiên hôm nay đăng nhập thì nó báo 0021 the username or password you enterd is incorrect , mình vào lấy lại pass thì nó lại bảo mail không đúng , mình dùng cái nick này được 4-5 năm rồi mong bạn lấy lại nick cho mình , mình vẫn còn một loạt các tin nhắn nạp gm
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1
Powered by vBulletin Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc.