Conversation Between cauutxike and GvAngel

7 Tin nhắn khách thăm

  1. Sr. nhé ko có vụ đó đâu cưng.
  2. mình xấu thì cứ nhận là xấu đi... đâm chọt người khác chi zạ
  3. Cái đồ Huyền xấu xí ^_^
  4. út xì ke...
  5. Xấu xí thì chịu đi
  6. sai rồi
    Huyền xinh xắn
  7. Huyền xấu xí >.<"
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 7 của 7
Powered by vBulletin Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc.